งานสารคดีที่ทำร่วมกับกลุ่ม ของสำนักพิมพ์ Sarakadee Magazine
.
Special Thanks: บิ๊ว, นนท์, ทีมสารคดีทุกคน