งานแข่งรถที่สนามบุรีรัมย์เป็นวัน TRACK DAY ของกลุ่ม LMFP 2020
Video: