ภาพทั้งหมดที่เห็น คนพิการเป็นผู้ถ่ายทั้งหมด งานนี้เป็นงานอาสาสมัครที่ได้ไปช่วยเหลือถ่ายทำและตัดต่อ เกี่ยวกับการทำสินค้าของคนพิการในรั่วมหาวิทยาลัย