งานแข่ง SUPERCAR แรกของเมืองไทย SUPERCAR OPEN YEAR 2022
Teaser: