ถ่ายภาพนอกรอบงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ของกลุ่มเพื่อนเครื่องกลบางมด 
.
Thank Bros!