ผลงานที่ทำกับค่ายสารคดีและทีมวิดีโอกลุ่มกุ๊กๆๆ
เรื่องเกี่ยวกับการส่งต่อวิธีการทอผ้าของ ชุมชนห้วยหินดำ ในการทักทอผ้าทอกี่เอวที่เป็นวิธีชาวบ้านที่ได้รับการมาจากรุ่นสู่รุ่น
Special Thanks: ทีมวิดีโอกลุ่มกุ๊กๆ เจษ เก้า, พี่เอี่ยว, และเพื่อนทุกคนที่ร่วมงานกัน