ภาพเบื้องหลังงานโฆษณาของ The Greatest Grand Sale 2023 'Central'
.
Special Thank: จารย์โต้ง