สารคดีเกี่ยวกับโรงพิมพ์แห่งนึงที่อยู่ในย่านบางลำพู
เป็นพื้นที่ ที่มีโรงพิมพ์มากมายในอดีตและปัจจุบัน โรงพิมพ์เหล่านั้นกำลังจะหายไป
.
Special Thanks: Sarakadee, บิ๊ว, นนท์