​​​​​​​ได้มีโอกาสได้ตัดต่อในรายการ WAN WAN FILM TALK - EP 12 โดยเล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์จากกลุ่มคนที่ชอบหนังในเมืองไทย เล่าหนังไทยให้คนรัก 
Trailer: